Tarnowo Podgórne
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki Naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne, na:

II Zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym , po dokładnej analizie złożonych aplikacji stwierdzono, że żaden kandydat nie spełnił wymagań koniecznych do zajmowania stanowiska II Zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym

 

Tarnowo Podgórne 19.07.2022  r.                                         Dokument podpisany przez:

mgr Joanna Szczyglewska

   P.O. Kierownika OPS

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne, na:

 

Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisko  do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego została wybrana:
Hanna Bachorz, Napachanie,

 

Uzasadnienie wyboru

 

Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny kwalifikacji i umiejętności kandydatów biorących udział w naborze przy zastosowaniu przyjętych metod i technik. Pani Hanna Bachorz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi je do pracy na stanowisku specjalisty ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Tarnowo Podgórne 18.07.2023 r.

 

                                                                                               Dokument podpisany przez:

mgr Joanna Szczyglewska

   P.O. Kierownika OPS

 

Informacja o wyniku naboru

 

do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne, na stanowisko:

 

Starszy wychowawca- koordynator


W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisko  Starszy wychowawca- koordynator została wybrana:
Marta Żak- Jędrzejewska, Tarnowo Podgórne,

 

Uzasadnienie wyboru

 

Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny kwalifikacji i umiejętności kandydatów biorących udział w naborze przy zastosowaniu przyjętych metod i technik. Pani Marta Żak- Jędrzejewska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi je do pracy na stanowisku Starszy wychowawca- koordynator.

 

Tarnowo Podgórne 14.07.2023 r.

 

                                                                                               Dokument podpisany przez:

mgr Joanna Szczyglewska

   P.O. Kierownika OPS

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne, na:

Stanowisko do spraw obsługi kancelaryjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisko  do spraw obsługi kancelaryjnej została wybrana:
Anna Kuśnierz, Kaźmierz,

Uzasadnienie wyboru

Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny kwalifikacji i umiejętności kandydatów biorących udział w naborze przy zastosowaniu przyjętych metod i technik. Pani Anna Kuśnierz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi je do pracy na stanowisku do spraw obsługi kancelaryjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Tarnowo Podgórne 14.07.2023 r.

                                                                                                                                                           Dokument podpisany przez:

mgr Joanna Szczyglewska

  P.O. Kierownika OPS

                 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA  STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94, 62- 080 Tarnowo Podgórne do zatrudnienia wybrana została Pani Ewelina Boharewicz,

zamieszkała Bogdanowo gm. Oborniki

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko ASYSTENTA RODZINY.
Ponadto o wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna w/w kandydatki, która potwierdziła znajomość zagadnień związanych z ustaw ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdaniem komisji kwalifikacyjnej pomoże kandydatowi szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków, cechy charakteru wskazują na potencjalnie sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań.

Tarnowo Podgórne 05.06.2023 r.                                              Dokument podpisany przez:

mgr Joanna Szczyglewska

P.O. Kierownika OPS

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne, na stanowisko:

Specjalisty ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisko Specjalisty ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyłoniono:
Monika Ważniewicz, Kaźmierz,
Aneta Bilska, Tarnowo Podgórne.

Uzasadnienie wyboru

Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny kwalifikacji i umiejętności kandydatów biorących udział w naborze przy zastosowaniu przyjętych metod i technik. Pani Monika Ważniewicz oraz Pani Aneta Bilska spełniły wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazały się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi je do pracy na stanowisku Specjalisty ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Tarnowo Podgórne 20.03.2023 r.

   Dokument podpisany przez:

Mgr Oskar Cierpiszewski

Sekretarz Gminy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym,
ul. Poznańska 94, 62- 080 Tarnowo Podgórne do zatrudnienia na stanowisku

Specjalista ds. świadczeń z pomocy społecznej wybrana została Pani Joanna Szczyglewska, zamieszkała w Tarnowie Podgórnym.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze
na Specjalista ds. świadczeń z pomocy społecznej.

Ponadto o wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna w/w kandydatki, która potwierdziła znajomość zagadnień związanych z ustaw ustawa z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej oraz ustawą z dnia  z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdaniem komisji kwalifikacyjnej pomoże kandydatowi szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków, cechy charakteru wskazują na potencjalnie sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań.

Tarnowo Podgórne 27.02.2023 r.    

                                                                                  Dokument podpisany przez:

Mgr Anna Mądra

Zastępca Kierownika OPS


ARCHIWALNE